يكشنبه, 04 چنګاښ 1396 -

نظر پوښتنه

د هند او پاکستان وروستی کړکېچ د افغانستان په
 

سوداګریز اعلاناتراډیویی خپرونې
سرلیک چاڼ     ښکاره کړه # 
راز خپرونه ۲۰۱۷-۶-۲۴
د سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۲۲
پوهنتون خپرونه ۲۰۱۷-۶-۲۱
د مستقیم خط خپرونه ۲۰۱۷-۶-۲۰
د سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۹
راشه، ورشه خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۹
څېرې خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۹
د نوې لار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۷
راز خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۷
د سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۵
پوهنتون خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۴
د مستقیم خط خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۳
راشه، ورشه خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۳
سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۳
څېرې خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۲
نوې لار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱۰
راز خپرونه -۲۰۱۷-۶-۱۰
د سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۸
پوهنتون خپرونه ۲۰۱۷-۶-۷
د مستقیم خط خپرونه ۲۰۱۷-۵-۶
د سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۵
راشه، ورشه خپرونه ۲۰۱۷-۶-۵
څېرې خپرونه ۲۰۱۷-۶-۵
د نوې لار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۴
راز خپرونه ۲۰۱۷-۶-۳
د سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۶-۱
پوهنتون خپرونه۲۰۱۷-۶-۱
د مستقیم خط خپرونه ۲۰۱۷-۵-۳۱
د سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۵-۳۰
څېرې خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۹
راشه، ورشه خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۹
ډیورنډ خپرونه ۲۰۱۷-۰۵-۲۷
راز خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۷
د سپوږمۍ څار ۲۰۱۷-۵-۲۵
د مستقیم خط خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۴
د سپوږمۍ څار خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۳
راشه، ورشه خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۲
څېرې خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۲
د نوې لار خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۱
ډیورنډ خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۰
راز خپرونه ۲۰۱۷-۵-۲۰
 
مل پاڼې